Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán ( “Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại www.mekonghome.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

  Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

– Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL ( Secure Sockets Layer).
– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp
– Mật khẩu được sử dụng 1 lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
– Tiêu chuẩn mã hoá MD5 128 bit
– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân Hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của mekonghome.vn áp dụng với Khách Hàng:

MeKong Home cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu trữ chuỗi đã được mã hoá bởi đối tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho MeKong Home. MeKong Home không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mât thông tin thẻ thanh toán khách hàng được thực hiện bởi đối tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

– Đối với thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Mekonghome.vn. Đối tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

– Đối với thẻ nội địa (Internet banking): MeKong Home chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên Ngân Hàng.

MeKong Home cam kết bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên trang www.mekonghome.vn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: